Odborný prevod nehnuteľností bez návštevy úradov.

Skrátená lehota na prevod vlastníckeho práva na katastri z 30 na 20 dní.

Bezpečný prevod majetku/peňazí

Úschova na depozitnom účte advokáta do momentu prevodu vlastníckeho práva

 
rokov skúseností

Férová odmena

Vždy viete koľko vás služby budú stáť.

Služby

Nehnuteľnosti

 • Vypracovanie zmlúv - kúpa, predaj, darovanie
 • Vecné bremená
 • Katastrálne konanie, zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
 • Autorizácia zmlúv advokátom
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) k nehnuteľnosti po rozvode
 • Komplexné poradenstvo v oblasti reštitučných nárokov a zastupovanie v reštitučných konaniach
 • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Zapísanie nevysporiadaných nehnuteľností na list vlastníctva

Obchodné spoločnosti

 • Zakladanie, zmeny a zrušenie s.r.o.
 • Zmeny v obchodnom registri
 • Zmeny v živnostenskom registri
 • Zastupovanie pred obchodným registrom

Rodinné právo

 • Príprava a vypracovanie dohody o vyporiadaní BSM
 • Zastupovanie pred súdom v konaní o rozvod manželstva
 • Zastupovanie pred súdom v konaní pri zrušení BSM
 • Vypracovanie dohôd medzi dedičmi
 • Zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom

Naše hodnoty

ĽUDSKÝ PRÍSTUP

Záleží nám na tom, aby ste sa u nás cítili príjemne a pochopene.

Dôvera

Náš cieľ je dosiahnuť dohodu zabezpečenú jasne stanovenými zmluvnými podmienkami a takisto dôverou medzi stranami, založenou na odkomunikovaní všetkých nejasností.

EFEKTÍVNOSŤ

Vyberáme riešenia, ktoré Vám ušetria najviac času, energie a peňazí.

RÝCHLE JEDNANIE

Vaše záležitosti riešime bez zbytočných prieťahov a najrýchlejšie ako môžeme.

Kontakt

Mobil

+421 905 350 406

Pevná linka - kancelária

035 7721 127

E-mail

misova@advokatmisova.sk

Sídlo

Pevnostný rad 6
94501 Komárno

Pracovisko
ARUBA Business Center
Galvaniho 7
821 04 Bratislava