právnička v kancelárii

Môj príbeh

Filozofia

Mojim cieľom je porozumenieť potrebám klientov vo všetkých súvislostiach a získať si ich dôveru, aby mi zverili ich právnu záležitosť. Následne pomáham klientom zorientovať sa v neznámom a previesť ich touto oblasťou s pocitom bezpečia, službami ušitými na mieru a rečou, ktorej rozumejú.

Začiatky

Právo som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Samostatnú advokátsku prax som začala v 1995 v Hurbanove. Riešila som právne problémy vo všetkých oblastiach práva, od občianskeho a obchodného prráva až po trestné právo.

Pokračovanie

V roku 2006 som otvorila kanceláriu v Komárne. Popri bežnej agende som sa začala špecializovať na poradenstvo a vyhotovovanie zmlúv v oblasti nehnuteľností, či už v spolupráci s realitnými kanceláriami alebo individuálne podľa potrieb klientov. Nadobúdala som užitočné skúsenosti pri riešení nehnuteľností zaťažených exekúciami. Využívam autorizáciu zmlúv ihneď od jej zavedenia v roku 2010.

Súčasnosť

Posledné 4 roky sa ešte viac špecializujem a výhradne zaoberám právom v oblasti nehnuteľností. Rozšírila som oblasť pôsobenia na Bratislavský a Trnavský kraj. Zaviedla som možnosť poskytovania služieb aj mimo kancelárie, či už vycestovaním za klientom na rôzne miesta alebo poskytovaním služieb cez internet. Uprednostňujem využívanie elektronických podaní v katastrálnom konaní.

KONTAKTUJTE ma

Rada vám pomôžem zorientovať sa vo vašom právnom probléme.